Nature

shanmukhi cl 8-page-001

shanmukhi 8

Shiba 8H

Shiba 8H

Unnati 8B

Unnati 8B

Arshad 6 IGSCE

Arshad 6

Arshad 6I

Arshad 6I

Pranav 6G

Pranav 6G

Rehya Duggal 6H

Rehya Duggal 6H

12 shiba 8H (HPS) ICS painting comptetion-page-001

shiba 8H

8. Rivyansika Singh 8a-page-001

Rivyansika Singh 8a

Swargam Anushka 11B

Swargam Anushka 11B

Saanvi Caligula 8G_

Saanvi Caligula 8G

Amogh Shyam 12A

Amogh Shyam 12A

Anushka Swargam 11B

Anushka Swargam 11B

Arpita 12B

Arpita 12B

Avinash Sharma 11B

Avinash Sharma 11B

2nd Prize Neha Eugine 12A

Neha Eugine 12A

3 rd Prize -N.R.Rithika 9D

N.R.Rithika 9D

3rd Prize Nitya Penujuri 9E

Nitya Penujuri 9E

Adarsh Gangula 12D

Adarsh Gangula 12D

1st Prize Ankit Suhas Rao 11A

Ankit Suhas Rao 11A

1st Prize Jetson Anthony Robin 7D

Jetson Anthony Robin 7D

1st Prize Karthikeya Achouri 6F

Karthikeya Achouri 6F

1st Prize Utkarsha Gupta 7B

Utkarsha Gupta 7B

Likhita 7B

Likhita 7B

N.R.Rithika-8F

N.R.Rithika 8F

Sujaya Shrestha 6G (2)

Sujaya Shrestha 6G

Smriti Tiwari 8B

Smriti Tiwari 8B

Yashaswi Garg 6C

Yashaswi Garg 6C

Tanisha Roy 6B

Tanisha Roy 6B

Sujaya Shrestha 6G (2)

Sujaya Shrestha 6G

Smriti Tiwari 8B

Smriti Tiwari 8B

Smriti Tiwari 8B

Smriti Tiwari 8B

Ritisha 6C

Ritisha 6C

Snigdha 9 C

Snigdha 9 C

Utkarsha Guupta 6B

Utkarsha Guupta 6B

Myrah Moiz Dawar

Myrah Moiz Dawar

Amogh Shyam -11A

Amogh Shyam -11A

Aman Reddy 8D

Aman Reddy 8D

Sujaya Shrestha 6G

Sujaya Shrestha 6G

Sanjana CH 12 C nature study Flower

Sanjana CH 12 C

Drashini 12C Nature study Grapes

Darshini 12 C

Manasvitha 12 D Nature Study Grapes

Manasvitha 12 D

Rithika 8F

Rithika 8F

Tanvi 12 C nature study Flower

Tanvi 12 C

a Landscape - Reva Gupta 6A

Reva Gupta 6A

a landscape with waterfall Zainab -8D

Zainab 8D

Shreya 12C Nature Study Potted Plant

Shreya 12 C

Anika 6D-Scenery

Anika 6D

Aryaman 7G

Aryaman 7G

landscape with waterfall Ravishanker 7E

Ravishanker 7E

waterfall -smriti Tiwari 8B

Smriti Tiwari 8B

Waterfall-Tanasree Mukunda 7E

Tanasree Mukunda 7E

Anum Rida

Anum Rida

Dakshita 12

Dakshita 12

Dhrithi 9E

Dhrithi 9E

Diya 7D

Diya 7D

Guna Harshini 8E

Guna Harshini 8E

Hruthik Reddy,8B

Hruthik Reddy 8B

Krish,12

Krish 12

Neha. 11 A

Neha 11A

Nitin 8B

Nitin 8B

Reeha 7D

Reeha 7D

Rithika 8F

Rithika 8F

Sanjana P.12

Sanjana P 12

Sanmukhi Naidu 7E

Sanmukhi Naidu 7E

suvarna Kumar .12

suvarna Kumar 12

SuvarnaKumar 12

SuvarnaKumar 12

Trikuta 9C

Trikuta 9C

Yashaswini..

Yashaswini

Painting 2

Aakash Nambiar 7A

stuthi 10f

stuthi 10f